:: Zbazvení šeltií ::.


tricolor 
je černý pes s tříslovými znaky a bílou barvou v tzv. irských znacích. Pokud takto zbarvený pes na tříslové znaky (na hlavě) méně rozšířené, bude se nejspíše jednat o jedince s vlohou pro bicolorní zbarvení.

Milesend NiIghtforce (GB)

Lovely Funny Galliano (UKr)

blue merle
česky modrý s merlováním a opět tříslovými a bílými znaky. Takovýto jedinec má zjednodušeně na šedém podkladě merlování v podobě různě velikých černých ploten.

 


Landover Blue Frost (Ukr)
 
White Coastal Little Midnight Blue Sky (EST)

sable
česky zlatá (lze rozlišit na dominantní, také zlatobílou a s vlohou pro tricolor, někdy označovanou dark sable, která se obvykle pozná podle tmavšího pláště)


Eastdale Miss Pebbles (SWE)
 
Bermarks William (SWE)


bicolor 
označuje bi-black, tedy černobílou a bi-blue(což je vlastně blue merle) -obě zbarvení bez tříslové.


Kamajakin Radical Madcap (EST)
 
Deep Illusion´s Bangkok Child (FIN)


Uznávanou barvou by byla i black and tan, neboli černá s pálením, ale kvůli velké popularitě bílých znaků nejspíše toto zbarvení zcela vymizelo. 


Tango of Houghton Hill (GB)


Další zbarvení, která ale náš standard nepodporuje:

Mezi další objevující se zbarvení u šeltií jsou nežádoucí Sable merle vznikající zakázaným spojením zlaté a blue-merle. Zatímco na Americkém kontinentu je to uznávané zbarvení, v Evropě není povoleno pro nežádoucí merle efekt ve zlaté barvě. Hlavním důvodem je, že merlování nemusí být v dospělosti vidět a mohlo by docházet k nechtěným spojením dvou merle jedinců a vzniku tvz. double merle (viz. níže)

 


 Může se objevit i takzvaný extrémní strakáč, toto zbarvení se může vyskytnout při spojení dvou jedinců s "white faktorem", což je přílišné rozšíření bílých znaků.

 

 


Double merle, které se objevuje při spojení dvou blue merle (toto spojení není kupodivu zakázané, ale má vysokou mortalitu a nerodí se zdraví jedinci. Spojení takových jedinců může způsobit slepotu, hluchotu nebo se štěňata rodí bez některé končetiny).


V chovu šeltií se již objevili i takzvaní žíhaní jedinci. Toto zbarvení se objevovalo v amerických liniích a spekuluje se o vlivu krve jiného plemene. V každém případě je toto zbarvení vysoce nežádoucí a není možné ho v chovu tolerovat.


Pokud vás zajímá, jaké potomky můžete očekávat přesně po vámi vybraných rodičích, doporučujeme tyty dva odkazy(v angličtině):

http://www.athro.com/sheltie.html

http://www.athro.com/evo/gen/geframe.html